Piedzīvojumu sacensības BARONA MANTOJUMS 2017


Nolikums

Barona Mantojums ir piedzīvojumu spēle – sacensības, kur apmeklējot ar pilīm biezi nosētos Lielupes krastus dalībnieki komandās no 3 cilvēkiem pilda dažādus speciālos uzdevumus.

1. Sacensību vieta un laiks

Lielajā piektdienā, 14. aprīlī no Bauskas līdz Mežotnei.

 • No 9:00 dalībnieku ierašanās, sacensību karšu un inventāra saņemšana.
 • 10:00 kopējais starts.
 • no 17.00 – 21:00 Finišs.
 • Sacensību kontrollaiks ir 8 stundas.
 • 18:30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana.

2. Sacensību dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.

Komanda sastāv 3 dalībniekiem, 2 vīriešiem un 1 sievietes

3. Distance

Sacensību distance vedīs no Bauskas līdz Mežotnei un tālāk uz Rundāli.

4. Sacensību vērtēšana

Uzvar tā komanda, kas savāc vislielāko punktu summu apmeklējot kontrolpunktus un pildot speciālos uzdevumus

Komandas iegūst punktus par apmeklētajiem kontrolpunktiem

5. Nepieciešamais inventārs

 • Laiva – dalībnieki piedalās ar savu kanoe laivu vai to nomā. 3 vietīgas Kanoe laivas noma ar piegādi sacensību vietā ir 30 €.
 • Glābšanas veste. Nomājot laivu, glābšanās vestes nāk līdzi komplektā.
 • Kompass – noderēs, lai pareizi pagrieztu karti un saprastu uz kuru pusi jāairē, jo straumes virziens Zemgales upēs var mainīties.
 • Pārtika un dzeramais ūdens (pēc dalībnieka ieskatiem). Drošas izcelsmes avotu apvidū nav.
 • Mobilais telefons (vismaz viens uz komandu). Tiks izmantota WhatsApp aplikācija komandas rezultātu fiksēšanai un arī komandas varēs sekot līdzi pārējo komandu progresam sacensību grupā.
 • Piemērots apģērbs 
 • Rezerves apavi slapināšanai un brišanai speciālajos uzdevumos un lai laivā var pārvilkt sausus. Bet var arī iztikt arī ar vieniem, ja vien ir labas termozeķes (dārgi), vai iepirkumu maisiņi starp 2 parastām zeķēm (pa lēto, nestilīgi, bet efektīvi.)

7. Dalības maksa un Pieteikumi sacensībām

Pieteikšanās sacensībām notiek izpildot pieteikuma formu internetā www.ozolaivas.lv

Dalības maksa
1 dalībniekam
Reģistrācijas laiks
25 € līdz 28. martam (24:00)
28 € no 29. marta  līdz 4. aprīlim(24:00)
31 € no 5. līdz 11. aprīlim
34 € no 12. aprīļa

Norādītajā dalības maksā ir iekļauta kanoe laivas noma. Ja komanda izmanto savu kanoe laivu, tad kopējā komandas dalības maksa ir par 30 € mazāka.

Dalības maksa un laivas noma maksājama organizatoru bankas kontā 2 dienu laikā no komandas pieteikuma iesniegšanas mājas lapā.

Rekvizīti:

Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs“
Reģ. Nr. 40008245975
Kļavu 6, Ozolnieki, LV-3018
Swedbank AS
LV14HABA0551041168117

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dalības maska sedz maršruta sagatavošanu un karšu druku, tiesnešu darbu, ēdienu finišā, balvas un citus organizatoriskus izdevumus.

Atsakot dalību 10 dienas iepriekš, tiek atmaksāti 90% no dalības un laivas nomas maksas, 9 – 3 dienas iepriekš 75%. Atasakot dalību pirms pasākuma tiek atmaksāti 50% no dalības maksas. Nepaziņojot par neierašanos dalības maksa var tikt neatmaksāta.

8. Dalībniekiem sacensībās aizliegts

 • Izmantot jebkādus elektroniskos navigācijas priekšmetus.
 • Pārkāpt godīgas spēles principus.
 • Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Par šo noteikumu neievērošanu komanda var tikt diskvalificēta.

9. Pušu atbildība

Sacensību organizators ir atbildīgs par visu šajā Nolikumā noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.

Sacensību dalībnieks, iesniedzot pieteikuma anketu, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā noteiktajiem nosacī-jumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

10. Kontakti

 • Ozolnieku airēšanas klubs
 • Tel. +371 23202900
 • e-pasts: info@ozolaivas.lv

Apraksts

Darbības objekti būs:

 • Bauskas pils brauciena sākumā, aptaustam lielgabalu un novērtējam pils viduslaiku daļas torņa augstumuun citus parametrus.
 • Sekosim strautam ar nosaukumu Kaucis līdz gaistošajai Saulaines pilij un Barona dārgumu slēptuvei pa ceļam uz to.
 • Ziedoņa klintis un lielā priede.
 • Šausmu pērle – Bornsmindes pils ;-p
 • Mākslīgās pilsdrupas virs Jumpravmuižas klintīm. (Tas ir privātīpašums, tāpēc jāuzvedas ļooti godīgi – zāli nededzinam, atkritumus neizmētājam un kokus nelaužam).
 • Brauksim garām Ceplim – varbūt izkāpsim.
 • Tālāk kāpiens nelielā graviņā.
 • Lielupes posma izskaņā Mežotnes pils ar parku.
 • Mežotnes pilskalns un baznīca.
 • Tālāk ceļš vedīs cauri brikšņiem uz zvaigznēm, nē 2. laivu posmu.
 • Finišs būs pa ceļam uz piknika vietu pie Pilsrundāles ūdenskrātuves.

Komandas pieteikuma forma

Dalībnieku limits sacensībās ir 24 komandas

Atvērt/aizvērt pieteikuma formu


Komandas nosaukums:
Komandas interneta lapa (bez http://):
Komandas bilde vai logo, ja ir:
Komandas dalībnieki: (Komanda sastāv no 2 vīriešiem un 1 sievietes.

# Vārds Uzvārds Dz.gads
1
2
3
Komandas pieteicēja e-pasts:
Komandas pieteicēja tālr.nr.:
Kanoe laivas noma: Ir sava laivaVēlamies nomāt laivu
Ar sacensību NOLIKUMU esmu iepazinies un piekrītu tā noteikumiem:

Ieraksti captcha kodu:Pieteiktie dalībnieki

Lai tikko pieteiktā komanda būtu redzama sarakstā lūdzu

Agnese Bebre : 1987
Jānis Mickevičs : 1985
Rolands Mickevičs : 1987

Ozolaivas_lielais_baneris_1280x720.jpg
Atis : 1977
Mārcis :
Elīna :


Bildes

Laivu maršruts: Bauska-Mežotne. Dolomīta klintis un Mākslīgās pilsdrupas Lielupes krastā
Dolomīta klintis un Mākslīgās pilsdrupas Lielupes krastā

 • . . .

Rezultāti

. . .

Stāsti

 

.  .  .