šŸŽDāvanu karte

Piedāvājam iespēju iegādāties Ozolaivu dāvanu karti!

šŸ”¹Spiediet pogu “IEGĀDĀTIES DĀVANU KARTI”. Tad atzÄ«mējiet kādu no piedāvātajām dāvanu kartes summām vai ierakstiet paÅ”a izvēlētu vērtÄ«bu
šŸ”¹Aizpildiet pārējos nepiecieÅ”amos laukus un spiediet pogu “Iegādāties”
šŸ”¹Pēc mirkļa Jums uz e-pastu tiks nosÅ«tÄ«ta dāvanu karte elektroniskā formā. Ja nepiecieÅ”ams, to var arÄ« izdrukāt
šŸ”¹Aptuveni vienas dienas laikā nosÅ«tÄ«sim Jums rēķinu. Kad rēķins tiks apmaksāts, dāvanu kods tiks aktivizēts lietoÅ”anai

 

Dāvanu karte

Dāvanu kartes lietoŔanas noteikumi

šŸ”¹Dāvanu karti var izmantot jebkurā mÅ«su piedāvātajā laivu braucienā
šŸ”¹Dāvanu karte ir derÄ«ga VIENAI laivoÅ”anas reizei
šŸ”¹Ja izvēlētā brauciena vērtÄ«ba ir lielāka kā dāvanu kartes summa, tad starpÄ«bu piemaksā dāvanu kartes lietotājs
šŸ”¹Ja brauciena vērtÄ«ba ir mazāka kā dāvanu kartes vērtÄ«ba, tad starpÄ«ba netiek atmaksāta

Kā izmantot dāvanu karti?

šŸ”¹Izvēlieties kādu no mÅ«su piedāvātajiem laivu braucieniem
šŸ”¹Aizpildot brauciena pieteikuma formu, ailÄ«tē “Dāvanu kods” ierakstiet JÅ«su dāvanu kartes kodu