Laivu koncerti

Sestdien, 23. maija vakarā Uguns upes laivu brauciens Ceplis – Mežotne

23. maija vakarā plānojam Uguns upes laivu braucienu pavasarī gaidāmo Upmales svētku ietvaros. Informācija vēl tiks precizēta, brauciena noslēgumā plānots aplūkot ugunsskulptūru priekšnesumu Lielupes krastā.

Sestdien, 30. maija vakarā, Laivu koncerts Lielplatonē

Sestdien, 30. maija vakarā plānojam laivu braucienu pie Lielplatones muižas pa Sidrabes un Platones upītēm ar muzikantu piedalīšanos, laivu gaismām un dažiem citiem pārsteigumiem. Pasākums notiks pavasarī, taču informatīvo video filmējām oktobra sākumā – tik oranžas koku lapas tātad nebūs :), taču krēslā jau nemanīs. Informācija vēl tiks papildināta un precizēta.