Ģimenēm un Draugiem

Ģimenēm un draugiem piedāvājam piedalīties kādā no mūsu regulāri rīkotajiem publiskajiem laivu braucieniem.

Gandrīz katru svētdienu organizējam laivu braucienu Misas upē no Dalbes dzelzceļa tilta līdz Iecavkrastiem Ozolniekos.
Interesants laivu maršruts ir arī Misas upes daļa augšpus Dalbei. Šeit laivojam no tilta starp Kalmēm un Birzuļiem caur Ezīti un Pēterniekiem līdz Dzelzceļa tiltam pie Dalbes.
Lielupes palienes pļavu pavasara ainava ar zirgiem un Sv. Trīsvienības baznīcas torni
Gandrīz katru sestdienu dodamies laivu braucienā no Tējas namiņa pie Jelgavas bākas pa Driksu un Lielupi uz leju līdz Iecavas ietekai, tālāk uz augšu pa Iecavu līdz Ozolniekiem. Attēlā Lielupes palienes pļavu pavasara ainava ar zirgiem un Sv. Trīsvienības baznīcas torni
Paralēli Jelgavas un Misas upes braucieniem nereti dodamies ainavu ceļojumā uzpludināta kūdras lauka ezerā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur purva pirdītēm apaugušu saliņu labirintā un kanālos vērojam mežonīgās dabas skaistumu.