NOLIKUMS – Ozolnieku laivu maratons

>> Atpakaļ uz jaunumu lapu >>

1. Par laivu piedzīvojumu maratonu “Velnagrāvis”

  • Laivu piedzīvojumu maratons “Velnagrāvis” ir laivu brauciens apkārt Ozolniekiem un Jelgavas pilsētai veicot pilnu apli ar startu un finišu vienā un tajā pašā vietā – Ozolniekos.
 • 2 distancesĀtruma distance, kurā dalībnieki airē ar smailes tipa airiem (lāpstas abos galos), un Piedzīvojumu distance, kurā bez airēšanas ir orientēšanās un citi speciālie uzdevumi un airēts tiek ar kanoe tipa airi (lāpsta vienā galā).
 • Veicamās distances garums ir 42,195 metri kā klasiskajam maratonam, ja precīzi izbrauc visus līkumus.  Dabā sanāks nedaudz vairāk.
 • Paredzamais distances veikšanas laiks 4 – 10 stundas.

2. Sacensību vieta un laiks

Laivu maratons notiks Ozolnieku un Jelgavas apkārtnē. 14. jūlijā

Sacensību STARTS un FINIŠS atradīsies Lejupēs pie Iecavkrastiem, Ozolniekos.

 • No 18:00 Dalībnieku reģistrācija Piedzīvojumu distancei. Sacensību karšu, distances apraksta un inventāra saņemšana.
 • 19:00 Starts visiem dalībniekiem.
 • No 19:30 Dalībnieku reģistrācija Ātruma distancei.  Sacensību karšu, distances apraksta un inventāra saņemšana.
 • Finišs starta vietā no 00:00 līdz 03:00 (15. jūlijā).
 • Kontrollaiks Piedzīvojumu distancei: 10 stundas no starta brīža.
 • Nakts zupa no 01:30
 • Apbalvošana kolīdz ir finišējuši attiecīgās grupas pirmās trīs laivas.

3. Sacensību dalībnieki

 • Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.

4. Dalībnieku grupas un Laivu klases

Sacensībās ir noteiktas 2 laivu klases –

 • Smailes, jeb kajaki (K)  – Smailes sacenšas ātruma distancē, nav jāapstājas vai jākāpj ārā no laivas.
 • Kanoe laivas (C)  Kanoe laivas sacenšas Piedzīvojumu distancē, kur bez airēšanas ir arī orientēšanās un speciālie uzdevumi, sanāks kāpt krastā no laivas un pārvietoties kājām.

 

Ātruma distance (Smailes tipa laivas (kajaki)

 • K1M un K1W – vienvietīgās smailes (kajaki), vīriešu (M) un sieviešu (W) grupas
 • K2M, K2W un K2X – divvietīgās smailes, vīriešu (M), sieviešu (W) un jauktā (X) grupas.
Piedzīvojumu distance (Kanoe laivas + orientēšanās un speciālie uzdevumi)

 • C – jauktā kanoeekipāža, kā sastāvā ir vismaz 1 vītietis un 1 sieviete.
  Komanda var sastāvēt no 2 līdz 3 dalībniekiem.

5. Distance un dalībnieku pārvietošanās distancē.

Maršruta karte:

Distance Jāņa sētas KARTĒ: >>

Distance vedīs apkārt Ozolniekiem un Jelgavas pilsētai, laivojot pa 5 dažādām upēm (Driksa, Lielupe, Iecava, Velnagrāvis, Garoze).

6. Izstāšanās.

Gadījumā, ja dalībnieks nolemj izstāties distances vidū, obligāti telefoniski jāpaziņo sacensību galvenajam tiesnesim. Par papildus samaksu (7 EUR) organizatori nodrošina dalībnieka un viņa laivas transportu uz starta/finiša vietu.

 7. Sacensību vērtēšana un apbalvošana

Absolūti ātrākās laivu ekipāžas katrā no distancēm saņem uzvarētāja kausu. Pirmās trīs vietas katrā laivu klasē tiek apbalvotas ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām.

8. Nepieciešamais inventārs

Ātruma distancePiedzīvojumu distance
Smailes tipa laivu, airus un drošības vesti gādā paši dalībnieki.

 • Bruncītis
 • Pārtika un dzeramais ūdens
Kanoe laivu ekipāžai un drošības vesti un airi katram laivas ekipāžas dalībniekam nodrošina organizatori.

 • Pārtika un dzeramais ūdens.
 • Kompass
 • Pārtika un dzeramais ūdens
 • Piemērots apģērbs izkāpšanai krastā – krūmi, nātres.
 • Pirmās palīdzības komplekts – ar ko nomazgāt (ūdeņraža pārskābe, Comsi airesols vai ūdens); dezinficēt (Asept airesols, octenisept ziede, likopodija pulveris) un pārsiet brūci (marles saite, plāksteri, pašlīpošā saite).

9. Palīdzība distancē

Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana utt.), cik tas saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt. Laiks, kas iztērēts, sniedzot palīdzību cietušai komandai, tiks atskaitīts no distancē pavadītā laika.

10. Pieteikšanās kārtība

Pieteikties sacensībām var:

 • aizpildot pieteikuma formu internetā >>
 • pa tālruni 23202900
 • vai e-pastu: info@ozolaivas.lv

11. Dalības maksa

Pieteikuma laiksDalības maksa 1 dalībniekam
Līdz 3. jūlijam 24:0015 €
No 4. līdz 10. jūlijam 24:0017.5 €
No 11. jūlija20 €

Piedzīvojumu distancē Kanoe laivas noma ietilpst dalības maksā.

Izstājoties distances vidū ir noteikta evakuācijas maksa 7 €.

>> uz REĢISTRĀCIJAS lapu >>

Dalības maksa maksājama organizatoru bankas kontā:

Rekvizīti:

 • Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs
 • Reģ. Nr. 40008245975
 • Kļavu 6, Ozolnieki, LV-3018
 • Swedbank AS
 • LV14HABA0551041168117

Dalības maska sedz maršruta sagatavošanu un karšu druku, tiesnešu darbu, ēdienu finišā, balvas un citus organizatoriskus izdevumus.

6. Dalībniekiem jāievēro

 • Jāievēro godīgas spēles principus.
 • Aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.
 • Par šo noteikumu neievērošanu komanda var tikt diskvalificēta.

7. Pušu atbildība

Sacensību organizators ir Ozolnieku airēšanas klubs, un ir atbildīgs par visu šajā Nolikumā noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.

Sacensību dalībnieks, iesniedzot pieteikuma anketu, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

8. Kontakti

 • Sacensību rīkotājs: Ozolnieku airēšanas klubs
 • Tel. +371 23 202 900
 • e-pasts: info@ozolaivas.lv

>> Atpakaļ uz jaunumu lapu >>