fbpx

Atteikuma tiesības

Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politika

  1. Rezervēto braucienu var pārcelt vai mainītu uz citu mūsu braucienu vēlākais 24 stundas pirms laivu brauciena norises.
  2. Ja dalība braucienā tiek atcelta vēlākais 24 stundas pirms laivu brauciena norises:

2.1. iespējams brauciena pārcelšana uz citu pieejamo datumu;

2.2. samaksāto naudu iespējams izmantot cita brauciena apmaksai (ja izvēlētais brauciens ir dārgāks par samaksāto, starpību piemaksā klients).

  1. Atceļot rezervēto braucienu mazāk kā 24 stundas pirms brauciena vai neierodoties uz to, tiek zaudētas tiesības pārcelt braucienu uz citu datumu vai izmantot samaksāto naudu cita brauciena apmaksai, samaksātā summa netiek atgriezta.
  2. Individuālajos braucienos laivu skaita izmaiņas tiek pieņemtas vēlākais 24 stundas pirms brauciena sākuma. Ja laivu skaita izmaiņas tiek paziņotas mazāk kā 24 stundas pirms brauciena, tad jāmaksā ir par iepriekš pieteikto laivu skaitu.
  3. Nepiemērotu laikapstākļu vai nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, Ozolaivas ir tiesības atcelt braucienu. Atcelšanas gadījumā Ozolaivas sazinās ar katru klientu individuāli un vienojas par brauciena pārcelšanu vai naudas atgriešanu.

Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politikas grozījumi

Ozolaivas patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Atcelšanas un pārcelšanas politiku. Pēc izmaiņām jaunā politika tiek publicēta Ozolaivas mājaslapā.