fbpx

ES Projekti

Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs” ir uzsākusi projekta Nr. 16-06-AL30-A019.2101-000020 “Biedrības “Ozolnieku airēšanas klubs” saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā” īstenošanu Lauku atbalsta dienesta administrētā Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir Biedrības “Ozolnieku airēšanas klubs” saimnieciskās darbības attīstīšana, paplašinot esošo pakalpojumu sniegšanas apjomu un uzsākot jaunu pakalpojumu sniegšanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 24996,38 EUR, no kuriem 17497,47 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts.

 

 

SIA “Ozolaivas” 02.08.2022. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-TL-2022/28  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.