fbpx

Laivu nomas noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi

 1. Mājaslapas ozolaivas.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Ozolaivas, reģistrācijas Nr. 40203262331 (turpmāk – Ozolaivas).
 2. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar LR piemērojamām tiesību normām, un nepieciešamības gadījumā tos papildina spēkā esošās tiesību normas.
 3. Apmeklējot ozolaivas.lv, Jūs piekrītat Noteikumiem un nosacījumiem un apņematies tos ievērot. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar noteikumiem pirms rezervācijas veikšanas.
 4. Noteikumu neievērošanas gadījumā Ozolaivas ir tiesības atcelt veikto rezervāciju un nesniegt pakalpojumu. 
 5. Tiešsaistes veikala (ozolaivas.lv) funkcionalitātes nodrošināšanai Ozolaivas izmanto WordPress e-komercijas spraudni Woocommerce.
 6. Ozolaivas.lv publicēto materiālu izmantošana ir saskaņojama ar Ozolaivām, jālieto atsauces.
 7. Visas norādītās cenas ozolaivas.lv ir ar iekļautu PVN 21%.
 8. Ozolaivas patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt noteikumus un nosacījumus. Pēc izmaiņām jaunie noteikumi un nosacījumi tiek ievietoti Ozolaivu mājaslapā. 
 9. Strīdu un nesaskaņu gadījumā tie tiek risināti savstarpēji vienojoties vai, ja neizdodas vienoties, tad to risina atbilstoši LR piemērojamiem tiesību aktiem. 
 10. Puses neatbild par zaudējumiem, kuri radušies nepārvaramu apstākļu dēļ: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūcijas rīcība un jebkāda neparedzamas ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

Laivu nomas vispārīgie noteikumi

 1. Individuālie laivu braucieni pieejami sākot no 4 laivām vai 160 eiro, ja ir mazāk par 4 laivām.
 2. Laivu nomas cena:
  1.  Individuālajiem braucieniem: 40 eiro / laiva, katra nākamā diena 20 eiro / laiva;
  2.  Publiskajiem braucieniem: 30 – 60 eiro / laiva (atkarībā no maršruta).
 3. Laivu nomas cenā iekļauts: kanoe laiva, drošības vestes, 2 kanoe airi, laivu piegāde, transporta loģistika, drošības un tehniskā instruktāža. 
 4. Ozolaivu piedāvājumā ir 53 kanoe tipa laivas ar 3 soliņiem un nestspēju līdz 180kg, 240kg un 300kg.
 5. Ozolaivas braucienos nodrošina pilnu servisu ar piegādi, pašiem atbraukt un paņemt laivas nepiedāvājam.
 6. Ūdensdrošu maisu mantām var saņemt par papildus maksu – 3 eiro / maiss (80l, ietilpst 2 mugursomas).
 7. Ja individuālajos braucienos nepieciešama pavadošā laiva (izņemot purva braucienus vai Jelgavas vakara braucienus), tad piemērojama papildus samaksa 20 eiro / laiva.
 8. Ja individuālais brauciens notiek ārpus mūsu pamatteritorijas (laivas jāpiegādā tālāk par 70km no Ozolniekiem, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā), tad tiek piemērota piegādes maksa 0,50 eiro / km par katru pārsniegto kilometru. 

Rezervācijas un laivu braucienu noteikumi

 1. Laivu braucienu rezervācijas tiek pieņemtas mājaslapā ozolaivas.lv, aizpildot konkrētā brauciena rezervācijas formu un veicot apmaksu. 
 2. Individuālajiem braucieniem rezervācijas tiek pieņemtas pa e-pastu info@ozolaivas.lv vai tālruni +371 23202900.
 3. Reģistrējoties braucienam, Ozolaivas uz norādīto e-pastu nosūtīs brauciena reģistrācijas apstiprinājumu.
 4. Dienu pirms plānotā brauciena, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta sīkāka informācija par braucienu, ierašanās vietu, laiku u.c.
 5. Reģistrējoties laivu braucienam piekrītat, ka laivu brauciena laikā var tikt fotogrāfēts un filmēts, un foto, video materiāli ievietoti mājaslapā un sociālajos tīklos. Ja nevēlaties tikt fotogrāfēts vai filmēts, par to jāinformē kāds no Ozolaivu darbiniekiem pirms brauciena.
 6. Nepilngadīgas personas var piedalīties laivu braucienos, ja to pavada pilngadīga persona, kas uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgo personu.
 7. Par inventāra bojāšanu vai nozaudēšanu atbildību nes persona, kas piesaka laivas un sedz Ozolaivām visus radušos zaudējumus.
 8. Par bojātu vai kā citādi neatbilstošu inventāru, ziņot pirms laivu brauciena sākuma.
 9. Par noteikumu neievērošanu, sabojātām vai pazaudētām personīgajām mantām vai iespējamām traumām brauciena laikā, ir atbildīgi paši laivotāji.
 10. Brauciena laikā alkohola lietošana nav atļauta, ja kāds no laivas ekipāžas pirms vai brauciena laikā ir lietojis alkoholu, tad ekipāža 100% apmērā uzņemas atbildību par savu rīcību un tās sekām.
 11. Brauciena sākumā visiem laivotājiem tiek sniegta drošības un tehniskā instruktāža.
 12. Katram laivotājam ir jālieto glābšanas veste.
 13. Laivas ekipāžas kopējais svars nedrīkst pārsniegt reģistrācijas anketā izvēlētās laivas norādīto nestspēju.
 14. Ozolaivām ir tiesības piegādāt lielāku laivu nekā reģistrācijas anketā norādītā.
 15. Ja reģistrācijas veicējs vēlas mainīt laivas izmēru, tad tas jāpaziņo vismaz 24 stundas pirms brauciena. 
 16. Laivu braucienu pārceļot, atceļot vai braucējam neierodoties uz to, spēkā ir “Brauciena atcelšanas un pārcelšanas politika”.
 17. Sīkāka informācija par personisko datu apstrādi pieejama “Privātuma politika”.