fbpx

Privātuma politika

Privātuma politika

Šie privātuma politikas noteikumi reglamentē pamatprincipus un kārtību, saskaņā ar kuru SIA Ozolaivas, reģistrācijas Nr. 40203262331 (turpmāk – Ozolaivas) izmanto pakalpojuma saņēmēja personas datus mājas lapā www.ozolaivas.lv . Jūsu personas datu izmantošanu nosaka šie noteikumi, LR personas datu aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas reglamentē šādu datu apkopošanu. Politika attiecināma uz jebkuru fiziskas personas datu apstrādi, proti, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē pakalpojuma saņēmējs sniedz personas datus (interneta mājaslapā, elektroniski vai telefoniski).

Personas datu apkopošana

Mājaslapā esošajā reģistrācijas formā pakalpojuma saņēmējam lūdz iesniegt personisku informāciju (norādīt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu reģistrācijas formā norādīto informāciju), iepazīties ar noteikumiem un apstiprināt, ka tiem piekrīt. 

Šie dati izmantojami, lai:

  • sniegtu Jums iespēju rezervēt pakalpojumu;
  • nosūtītu Jums apstiprinājumu par rezervāciju;
  • sazinātos ar Jums, ja Ozolaivas darbiniekiem rastos kādi jautājumi;
  • risinātu problēmas, kas saistītas ar laivu nomas rezervācijas pieteikšanu vai laivu nomas pakalpojuma sniegšanu;
  • pirms pakalpojuma norises nosūtītu Jums e-pasta vēstuli ar informāciju, kas saistīta ar pakalpojuma norisi
  • sagatavotu nomas līguma avansa rēķinu – faktūru.

Klientam reģistrācijas formā jāsniedz pilna, detalizēta un patiesa informācija par sevi. Ja reģistrācijas formā tiks sniegta nepareiza, nepatiesa vai kļūdaina datu informācija, Ozolaivas patur tiesības anulēt pieteikto pasūtījumu.

Ievadot nepieciešamo informāciju, rezervējot braucienu, pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar  Ozolaivas privātuma politiku un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Ozolaivas varētu veikt pakalpojuma rezervāciju un veikt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar tā rezervācijas apstrādi.

Personas datu nodošana trešajām personām

Ozolaivu rīcībā esošie fizisko personu dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām. Personas dati ir nepieciešami tikai, lai veiktu Ozolaivu likumisko pienākumu izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

 

Privātuma politikas grozījumi

 

Ozolaivas patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Privātuma politiku. Pēc izmaiņām jaunā politika tiek publicēta Ozolaivas mājaslapā.